Πώς θα πληρώνεστε


Υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες που χρησιμοποιεί η Forever για να σας πληρώνει:

Κέρδος Novus Customer και κέρδος λιανικής

Μόλις φτάσετε στο επίπεδο του Assistant Supervisor, θα πληρώνεστε το κέρδος Novus Customer για κάθε πρόσωπο που ξεκινάει στην επιχείρηση μέχρι να φτάσουν επίσης το επίπεδο Assistant Supervisor. Το κέρδος Novus Customer είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής Novus Customer και της χονδρικής τιμής +5% από την λιανική τιμή. Για παράδειγμα, αν γράψετε κάποιον με το πακέτο C9, θα πληρωθείτε €26,46 κέρδος Novus Customer. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε κέρδος Novus Customer από τις παραγγελίες του μέχρι να φτάσει στο επίπεδο του Assistant Supervisor.

Αν έχετε πελάτες λιανικής που αγοράζουν από το κατάστημά σας ή κατευθείαν από εσάς τους ίδιους, αν είστε Assistant Supervisor ή πιο ψηλά, θα πληρώνεστε τη διαφορά μεταξύ της λιανικής τιμής και της χονδρικής τιμής των παραγγελιών τους. Αν δεν έχετε φτάσει ακόμα στο Assistant Supervisor, θα πληρωθείτε τη διαφορά μεταξύ της λιανικής τιμής και της Novus Customer τιμής των παραγγελιών τους.

Αυτό το κέρδος Novus Customer και το κέρδος λιανικής πληρώνονται την 15η του επόμενου μηνός.

Προσωπικά bonus και bonus ποσοτήτων

Αφού έχετε φτάσει στο επίπεδο του Assistant Supervisor, θα αρχίσετε να αγοράζετε τα προϊόντα σας φτηνότερα από την χονδρική τιμή τους καθώς επίσης θα κερδίζετε αυτό το bonus και από τις αγορές που θα κάνουν οι πελάτες λιανικής . Επιπλέον, θα πληρώνεστε αυτό το προσωπικό bonus για παραγγελίες από οποιονδήποτε έχετε εγγράψει προσωπικά και δεν έχει ακόμη φτάσει στο επίπεδο Assistant Supervisor. Στο επίπεδο του Assistant Supervisor, η πληρωμή είναι 5% της λιανικής τιμής λιανικής και ανεβαίνετε τα επίπεδα του Marketing plan, το ποσοστό αυτό αυξάνεται, μέχρι το επίπεδο του Manager που είναι 18%.

Αφού έχετε φτάσει στο επίπεδο του Supervisor, αρχίζετε να πληρώνεστε ένα bonus ποσοτήτων για τις παραγγελίες της ομάδας σας. Και πάλι αυτό το bonus αυξάνεται καθώς ανεβαίνετε τα επίπεδα του Marketing plan.
 
Τα προσωπικά αλλά και τα bonus ποσοτήτων πληρώνονται στις 15 του επόμενου μήνα.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες φαίνονται καθαρά στο Bonus Recap σας, όπου παρουσιάζονται λεπτομέρειες της κάθε πληρωμής για κάθε παραγγελία.

 

 

Είναι παράνομο για έναν διοργανωτή ή ενός συμμετέχοντος σε ένα σύστημα εμπορίας να πείσει κάποιον να κάνει μια πληρωμή υποσχόμενος οφέλη από το να βάλει άλλους να συμμετέχουν.
Μην παραπλανηθείτε από ισχυρισμούς ότι υψηλές αποδοχές επιτυγχάνονται εύκολα.
Η Forever είναι μέλος του Direct Selling Association και του Ε.Σ.Ε.Α.Π..